×

Please choose your language

لطفا زبان خود را مشخص کنید

×
We use cookies to ensure you get the best experience on our website. Ok, thanks Learn more
× im only responsible for what i say not for what you understand
×

آدرس وبلاگ من

cardinal.gegli.com

آدرس صفحه گوهردشت من

gegli.com/cardinal2

لیست دوستان

× Access to this person's groups list is not allowed for anybody

ای ایران


دوره اساطیری

درفش کاویانی ، نمادی از کاوه آهنگر ، فریدون و جمشید

www.parsnaz.ir عکس هایی از پرچم های ایران ازشروع تاریخ تا کنون!

www.parsnaz.ir عکس هایی از پرچم های ایران ازشروع تاریخ تا کنون!

هخامنشیان

www.parsnaz.ir عکس هایی از پرچم های ایران ازشروع تاریخ تا کنون!

www.parsnaz.ir عکس هایی از پرچم های ایران ازشروع تاریخ تا کنون!

کوروش بزرگ

درفش به جا مانده از کوروش بزرگ

www.parsnaz.ir عکس هایی از پرچم های ایران ازشروع تاریخ تا کنون!

www.parsnaz.ir عکس هایی از پرچم های ایران ازشروع تاریخ تا کنون!

دیگر درفش های هخامنشیان:

فروهر آراسته شده به سه رنگ سبز ، سفید ، قرمز به جا مانده از دوران هخامنشیان

www.parsnaz.ir عکس هایی از پرچم های ایران ازشروع تاریخ تا کنون!

www.parsnaz.ir عکس هایی از پرچم های ایران ازشروع تاریخ تا کنون!

اشکانیان

www.parsnaz.ir عکس هایی از پرچم های ایران ازشروع تاریخ تا کنون!

www.parsnaz.ir عکس هایی از پرچم های ایران ازشروع تاریخ تا کنون!

ساسانیان

www.parsnaz.ir عکس هایی از پرچم های ایران ازشروع تاریخ تا کنون!

www.parsnaz.ir عکس هایی از پرچم های ایران ازشروع تاریخ تا کنون!

سیاه جامگان

رنگ سیاه نماد پیروان ابومسلم خراسانی

www.parsnaz.ir عکس هایی از پرچم های ایران ازشروع تاریخ تا کنون!

www.parsnaz.ir عکس هایی از پرچم های ایران ازشروع تاریخ تا کنون!

سرخ جامگان

رنگ سرخ نماد پیروان بابک خرم دین

www.parsnaz.ir عکس هایی از پرچم های ایران ازشروع تاریخ تا کنون!

www.parsnaz.ir عکس هایی از پرچم های ایران ازشروع تاریخ تا کنون!

غزنویان

www.parsnaz.ir عکس هایی از پرچم های ایران ازشروع تاریخ تا کنون!

www.parsnaz.ir عکس هایی از پرچم های ایران ازشروع تاریخ تا کنون!

سلجوقیان

www.parsnaz.ir عکس هایی از پرچم های ایران ازشروع تاریخ تا کنون!

www.parsnaz.ir عکس هایی از پرچم های ایران ازشروع تاریخ تا کنون!

تیموریان

www.parsnaz.ir عکس هایی از پرچم های ایران ازشروع تاریخ تا کنون!

www.parsnaz.ir عکس هایی از پرچم های ایران ازشروع تاریخ تا کنون!

دوران صفویه

www.parsnaz.ir عکس هایی از پرچم های ایران ازشروع تاریخ تا کنون!

www.parsnaz.ir عکس هایی از پرچم های ایران ازشروع تاریخ تا کنون!

دوران صفویه

پرچم در دوره  صفویان
در میان شاهان سلسله صفویان که حدود ۲۳۰ سال بر ایران حاکم بودند تنها شاه اسماعیل اول و شاه طهماسب اول بر روى پرچم خود نقش شیر و خورشید نداشتند. پرچم شاه اسماعیل یکسره سبز رنگ بود و بر بالاى آن تصویر ماه قرار داشت. شاه طهماسب نیز چون خود زادهً  ماه فروردین ( برج حمل ) بود دستور داد به جاى شیر و خورشید تصویر گوسفند ( نماد برج حمل ) را هم بر روى پرچمها و هم بر سکه ها ترسیم کنند.  پرچم ایران در بقیهً دوران حاکمیت صفویان سبز رنگ بود و شیر و خورشید را بر روى آن زردوزى مى کردند. البته موقعیت و طرز قرارگرفتن شیر در همهً این پرچمها یکسان نبوده، شیر گه  نشسته بوده، گاه نیمرخ و گاه رو به سوى بیننده.  در بعضى موارد هم خورشید از شیر جدا بوده و گاه چسبیده به آن.   به استناد سیاحت نامهً ژان شاردن جهانگرد فرانسوى استفاده او بیرق هاى نوک تیز و باریک که بر روى آن آیه اى از قرآن و تصویر شمشیر دوسر على یا شیر خورشید بوده، در دوران صفویان رسم بوده است. به نظر مى آید که پرچم ایران تا زمان قاجارها، مانند پرچم اعراب، سه گوشه بوده نه چهارگوش.

www.parsnaz.ir عکس هایی از پرچم های ایران ازشروع تاریخ تا کنون!

www.parsnaz.ir عکس هایی از پرچم های ایران ازشروع تاریخ تا کنون!

پرچم شاه اسماعیل

www.parsnaz.ir عکس هایی از پرچم های ایران ازشروع تاریخ تا کنون!

www.parsnaz.ir عکس هایی از پرچم های ایران ازشروع تاریخ تا کنون!

افشاریان

www.parsnaz.ir عکس هایی از پرچم های ایران ازشروع تاریخ تا کنون!

www.parsnaz.ir عکس هایی از پرچم های ایران ازشروع تاریخ تا کنون!

افشاریان

پرچم در دوره نادر شاه
نادر که مردى خود ساخته بود توانست با کوششى عظیم ایران را از حکومت ملوک الطوایفى رها ساخته، بار دیگر یکپارچه و متحد کند. سپاه او از سوى جنوب تا دهلى، از شمال تا خوارزم و سمرقند و بخارا، و از غرب تا موصل و کرکوک و بغداد و از شرق تا مرز چین پیش روى کرد. در همین دوره بود که تغییراتى در خور در پرچم ملى و نظامى ایران بوجود آمد.  درفش شاهى یا بیرق سلطنتى در دوران نادرشاه از ابریشم سرخ و زرد ساخته مى شد و بر روى آن تصویر شیر و خورشید هم وجود داشت اما درفش ملى ایرانیان در این زمان سه رنگ سبز و سفید و سرخ با شیرى در حالت نیمرخ و در حال راه رفتن داشته که خورشیدى نیمه بر آمده بر پشت آن بود و در درون دایره خورشید نوشته بود:  المک الله سپاهیان نادر در تصویرى که از جنگ وى با محمد گورکانى، پادشاه هند، کشیده شده، بیرقى سه گوش با رنگ سفید در دست دارند که در گوشهً بالائى آن نوارى سبز رنگ و در قسمت پائیتى آن نوارى سرخ دوخته شده است. شیرى با دم برافراشته به صورت نیمرخ در حال راه رفتن است و درون دایره  خورشید آن بازهم المک الله آمده است. بر این اساس میتوان گفت پرچم سه رنگ عهد نادر مادر پرچم سه رنگ فعلى ایران است. زیرا در این زمان بود که براى نخستین بار این سه رنگ بر روى پرچم هاى نظامى و ملى آمد، هر چند هنوز پرچمها سه گوشه بودند.

www.parsnaz.ir عکس هایی از پرچم های ایران ازشروع تاریخ تا کنون!

www.parsnaz.ir عکس هایی از پرچم های ایران ازشروع تاریخ تا کنون!

دوران زندیه

www.parsnaz.ir عکس هایی از پرچم های ایران ازشروع تاریخ تا کنون!

www.parsnaz.ir عکس هایی از پرچم های ایران ازشروع تاریخ تا کنون!


نخستین تصویر بر روی پرچم ایران

در سال ۳۵۵ خورشیدى ( ۹۷۶ میلادى ) که غزنویان، با شکست دادن سامانیان، زمام امور را در دست گرفتند، سلطان محمود غزنوى براى نخستین بار دستور داد نقش یک ماه را بر روى پرچم خود که رنگ زمینه آن یکسره سیاه بود زردوزى کنند. سپس در سال ۴۱۰ خورشیدى ( ۱۰۳۱ میلادى ) سلطان مسعود غزنوى به انگیزه دلبستگى به شکار شیر دستور داد نقش و نگار یک شیر جایگزین ماه شود و از آن پس هیچگاه تصویر شیر از روى پرچم ملى ایران برداشته نشد تا انقلاب ایران در سال (۱۹۷۹ میلادى).
افزوده شدن نقش خورشید بر پشت شیر

در زمان خوارزمشاهیان یا سلجوقیان سکه هائى زده شد که بر روى آن نقش خورشید بر پشت آمده بود، رسمى که به سرعت در مورد پرچمها نیز رعایت گردید.  در مورد علت استفاده از خورشید دو دیدگاه وجود دارد، یکى اینکه چون شیر گذشته از نماد دلاورى و قدرت، نشانه ماه مرداد ( اسد ) هم بوده و خورشید در ماه مرداد در اوج بلندى و گرماى خود است، به این ترتیب همبستگى میان خانه شیر ( برج اسد ) با میانهٌ تابستان نشان داده مى شود.  نظریه دیگر بر تاًثیر آئین مهرپرستى و میترائیسم در ایران دلالت دارد و حکایت از آن دارد که به دلیل تقدس خورشید در این آئین، ایرانیان کهن ترجیح دادند خورشید بر روى سکه ها و پرچم بر پشت شیر قرار گیرد.

 3


4


5

 دوره قاجارها پرچم چهار گوشه

در دوران آغامحمدخان قاجار، سر سلسلهً قاجاریان، چند تغییر اساسى در شکل و رنگ پرچم داده شد، یکى این که شکل آن براى نخستین بار از سه گوشه به چهارگوشه تغییر یافت و دوم این که آغامحمدخان به دلیل دشمنى که با نادر داشت سه رنگ سبز و سفید و سرخ پرچم نادرى را برداشت و تنها رنگ سرخ را روى پرچم گذارد. دایره سفید رنگ بزرگى در میان این پرچم بود که در آن تصویر شیر و خورشید به رسم معمول وجود داشت با این تفاوت بارز که براى نخستین بار شمشیرى در دست شیر قرار داده شده  بود. در عهد فتحعلى شاه قاجار، ایران داراى پرچمى دوگانه شد. یکى پرچمى یکسره سرخ با شیرى نشسته و خورشید بر پشت که پرتوهاى آن سراسر آن را پوشانده بود. نکته شگفتى آور این که شیر پرچم زمان صلح شمشیر بدست داشت در حالى که در پرچم عهد جنگ چنین نبود.  در زمان فتحعلى شاه بود که استفاده از پرچم سفید رنگ براى مقاصد دیپلماتیک و سیاسى مرسوم شد. در تصویرى که یک نقاش روس از ورود سفیر ایران ابوالحسن خان شیرازى به دربار تزار روس کشیده، پرچمى سفید رنگ منقوش به شیر و خورشید و شمشیر، پیشاپیش سفیر در حرکت است. سالها بعد، امیرکبیر از این ویژگى پرچم هاى سه گانهً دورهً فتحعلى شاه استفاده کرد و طرح پرچم امروزى را ریخت. براى نخستین بار در زمان محمدشاه قاجار ( جانشین فتحعلى شاه ) تاجى بر بالاى خورشید قرار داده شد. در این دوره هم دو درفش یا پرچم به کار مى رفته است که بر روى یکى شمشیر دو سر حضرت على و بر دیگرى شیر و خورشید قرار داشت که پرچم اول درفش شاهى و دومى درفش ملى و نظامى بود.

6                 7

دوره ناصرالدین شاه


8

دوران قاجار

www.parsnaz.ir عکس هایی از پرچم های ایران ازشروع تاریخ تا کنون!

www.parsnaz.ir عکس هایی از پرچم های ایران ازشروع تاریخ تا کنون!

پرچم دوره آقا محمد خان

www.parsnaz.ir عکس هایی از پرچم های ایران ازشروع تاریخ تا کنون!

www.parsnaz.ir عکس هایی از پرچم های ایران ازشروع تاریخ تا کنون!

پرچم دوره محمد شاه


www.parsnaz.ir عکس هایی از پرچم های ایران ازشروع تاریخ تا کنون!

www.parsnaz.ir عکس هایی از پرچم های ایران ازشروع تاریخ تا کنون!

دوران پهلوی

در برخی از درفش های دوره پهلوی تاج پهلوی دیده می شود

www.parsnaz.ir عکس هایی از پرچم های ایران ازشروع تاریخ تا کنون!

www.parsnaz.ir عکس هایی از پرچم های ایران ازشروع تاریخ تا کنون!

جمهوری اسلامی

www.parsnaz.ir عکس هایی از پرچم های ایران ازشروع تاریخ تا کنون!

www.parsnaz.ir عکس هایی از پرچم های ایران ازشروع تاریخ تا کنون!دوشنبه 24 بهمن 1390 - 10:24:19 AM

ورود مرا به خاطر بسپار
عضویت در گوهردشت
رمز عبورم را فراموش کردم
نظر ها

http://milad-zartosht.gegli.com

ارسال پيام

سه شنبه 25 بهمن 1390   12:21:34 PM

درود داریوش جچان.واقعا پست زیبایی گذاشتی.درفش هخامنشیان و کوروش از همه قشنگتره.بماند که شیر و خورشید عظمت خاصی داره.

خیلی غرور آفرینه.با اجازت ایمیلش کردم برای دوستان.

pp

ppkk

http://bime.gohardashtvip.com

ارسال پيام

سه شنبه 25 بهمن 1390   12:20:01 PM

SaliJooN.Info - گروه اینترنتی سالیجون

فراموش کردن دوستان بزرگ ، بی احترامی به قانون خاطره هاست ... ولنتاین مبارک

http://alimor.gegli.com

ارسال پيام

سه شنبه 25 بهمن 1390   11:18:48 AM

سلام داریوش جون

بالاخره تو یه عکس گذاشتی که من تونستم ببینم

آآآآآآآخ جون

خیلی قشنگ بود خیلی جالب بود اکثرشون رو ندیده بودم

الان خیلی ذوق زده شدم که تونستم تو وبت عکس ببینم میرم به بقیه بگم

http://texasi.gegli.com

ارسال پيام

سه شنبه 25 بهمن 1390   3:25:11 AM

عرض ادب و احترام دارم آقا داریوش عزیز

آقا داریوش پرچم وبلاگت همیشه سرفرازه

.

happy valentain day

http://faryad-sokot.gegli.com

ارسال پيام

سه شنبه 25 بهمن 1390   12:45:17 AM

درود و سپاس خدمت دوست عزيز و گرامي


حضور سبزتان را در وبلاگ اين حقير مقدم و سپاس عرض مي كنم.

ولنتاين (روز عشاق و يا روز دوستي و صميميت ) بر شما دوست گرامي تبريك و تهنيت باد.

اميدوارم سال هاي سال در پناه ايزد خرسند و شاد باشيد و از دوستيهايتان كمال استفاده رو ببريد.


به اميد عاشق شدن عشاق

موفق و پاينده در راه اهداف والا

با تشكر و دوستار دوستي بي ريايتان

http://ninaaaaa.gegli.com

ارسال پيام

سه شنبه 25 بهمن 1390   12:02:09 AM

از خاکم و هم‌خاک من از جان و تنم نیست
از خاکم  و هم‌خاک من از جان و تنم نیست
این‌جا قلم و حرمت و قانون شکستند
با پرچم بی رنگ بر این خانه نشستند
پا از قدم مردم این شهر گرفتند
رأی و نفس و حق، همه با قهر گرفتند
شعری که سرودیم به صد حیله ستادند
با ساز دروغی همه‌جا بر همه خواندند

تحول جالبی و نشون میده این پرچما!!!!!اگر با دقت بهشون نگاه کنیم فقط یه عکس ساده نیستن که ما بهشون افتخار کنیم

فرهنگ و تمدن گذشته رو به رخ ما میکشن و به ما تلنگر میزنن که هواسمون به آینده ایرانمون باشه!!

موفق باشین

خیلی جالب بود

http://mry_hbp.gegli.com

ارسال پيام

دوشنبه 24 بهمن 1390   10:33:34 PM

http://shogh.gegli.com

ارسال پيام

دوشنبه 24 بهمن 1390   9:37:35 PM

سلام آقا داریوش خیلی عالی بود.

حرفی برای گفتن نمی ذاره

www.parsnaz.ir عکس هایی از پرچم های ایران ازشروع تاریخ تا کنون!این از همه اش قشنگ تره

http://bamanbeman.gegli.com

ارسال پيام

دوشنبه 24 بهمن 1390   9:00:36 PM

داریوش جان

نمیدانم غرورایرانی بودنم را نگرم یا افسوس ایرانم رابخورم

ماها ازدیدن سیر تاریخی ایران احساس خوب وزیبایی داریم وسپاسگذارم که گه گاهی مارو یاد ایرانی بودنمون می اندازی

ava

avanikooseresht

http://pastooyedeleman.gegli.com

ارسال پيام

دوشنبه 24 بهمن 1390   4:38:32 PM

سلام

سیر  زیبایی رو به تصویر کشیدین

با اجازه کپی کردم

آخرین مطالب


جان من است او


big bang


فانتزی بُعد یازدهم


its a mans


it takesinfinity


اولین قانون جهان


soridan


fantasy


نمایش سایر مطالب قبلی
آمار وبلاگ

532087 بازدید

146 بازدید امروز

182 بازدید دیروز

1422 بازدید یک هفته گذشته

Powered by Gegli Social Network (Gohardasht.com)

آخرين وبلاگهاي بروز شده

Rss Feed

Advertisements

Copyright ©2003-2022 Gegli Social Network (Gohardasht) - All Rights Reserved

Developed by Mohammad Hajarian

Powered by MainSystem